Skip directly to content

Behandelrichtlijnen

Tegenwoordig wordt er in de praktijk steeds meer gebruikgemaakt van behandelrichtlijnen. Hierin worden aanbevelingen gedaan over diagnostiek, behandeling en zorg. Dit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, onnodige medische zorg te voorkomen en zorguitgaven te beheersen. Deze behandelrichtlijnen worden opgesteld voor en toegepast door zorgverleners.

Pfizer is voorstander van ‘evidence based’ richtlijnontwikkeling, volgens een transparante procedure en met gebruikmaking van het beste wetenschappelijke bewijs.

Daarom geeft Pfizer leden van de richtlijnencommissie toegang tot de opgebouwde kennis en expertise, zonder afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid.

15.PFE.3.270