Skip directly to content

Beleid, standpunten en case studies

Pfizer heeft ‘position papers’ (strandpunten), beleid en case studies gemaakt om te waarborgen en te demonstreren dat nieuwe geneesmiddelen op ethische wijze tot stand komen. Al ons klinisch onderzoek wordt beoordeeld door een gekwalificeerde onafhankelijke ethische commissie of een Institutional Review Board.

Voor meer informatie, en om de diverse documenten te bekijken, gaat u naar pfizer.com.

15.PFE.3.269