Skip directly to content

Bijdragen aan duurzaamheid zorgsysteem

Hoe Pfizer en de gehele farmaceutische branche een aanzienlijke bijdrage leveren aan duurzaamheid van het zorgsysteem:

Bijdrage aan efficiëntie en productiviteit van het zorgsysteem

 • Elke euro die wordt geïnvesteerd aan gezondheidszorg levert € 1,30 aan baten/opbrengsten op.1
 • Geneesmiddelen dragen bij een efficiënt en productief gezondheidssysteem.  Zo hebben Europese zorgsystemen tussen 1995 en 2003 $ 89 per patiënt aan ziekenhuiskosten bespaard dankzij nieuwe geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten. Dit is 3,7 maal meer dan de additionele $ 24 die aan nieuwe geneesmiddelen zijn uitgegeven (20 OESO-landen - Economische Samenwerking en Ontwikkeling).2
 • Voor iedere dollar die in de Verenigde Staten wordt uitgegeven aan vaccins, bespaart men $ 10,20 aan behandelkosten voor ziekten.3

De maatschappij en het zorgsysteem heeft baat bij farmaceutische innovatie, inclusief de periode na het verloop van een patent

 • Na een periode van 8 tot 11 jaar patentbescherming van een spécialité, ontvangt het zorgsysteem tot in de lengte van jaren goedkopere generieken.4,5
 • Het aantal verstrekkingen van generieke geneesmiddelen is in Nederland in 2014 toegenomen en ook is het aandeel daarvan in het totaal aantal verstrekkingen opgelopen tot 71.4%.6

Pfizer zet zich actief in om gemeenschappen en zorgsystemen over de hele wereld toegang hebben tot onze geneesmiddelen

Van groot belang

De investeringen in en uitgaven voor geneesmiddelen zijn dus zeker de moeite waard. Ze dragen bij aan de duurzaamheid van het gezondheidssysteem en aan een gezondere wereld.


 1. Marc Pomp, een beter Nederland. De gouden eieren voor de gezondheidszorg, 2010 (in opdracht van het ministerie van VWS)
 2.  Lichtenberg, F (2009), Have newer cardiovascular drugs reduced hospitalization? Evidence from longitudinal country-level data on 20 OECD countries, 1995-2003, Health Econ. 18(5):519-34
 3.  Centers for Disease Control and Prevention. CDC—Immunization and Respiratory Diseases Factsheet http://www.cdc.gov/fmo/topic/budget%20information/factsheets/IRD_Factshe...
 4. EFPIA. Intellectual Property Patents: The vehicle for innovation. http://www.efpia.eu/topics/innovation/intellectual-property
 5. FDA. Greater Access to Generic Drugs. http://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/ucm134448.htm
 6. Stichting Farmaceutische Kengetallen, https://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2015/aandeel-generiek-stijgt-boven-de-70

15.PFE.3.268