Skip directly to content

Bijdragen aan groei en productiviteit

Hoe Pfizer en de gehele farmaceutische branche een aanzienlijke bijdrage leveren aan groei en productiviteit:

Verbeterde productiviteit dankzij geneesmiddelen

 • Een gezondere populatie stuwt een grotere economische groei en geneesmiddelen stellen mensen in staat om langer en productiever te werken. Dit kan door patiënten productiever te maken in hun eigen werk alsook door een afname van de noodzaak om verzorging van anderen te krijgen. Geneesmiddelen leveren dus een zeer belangrijke bijdrage aan de groei en de productiviteit van de maatschappij.

Grotere economische groei door gezondere populatie

 • Een toename van 10% van de levensverwachting bij geboorte verhoogt de economische groei van het bruto binnenlands product met minimaal 0,3 tot 0,4% per jaar.
 • Niet-overdraagbare ziekten (o.a. kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten) zullen in de komende 20 jaar wereldwijd meer dan $ 30 triljoen gaan kosten. Dit is 48% van het wereldwijde bruto nationaal product in 2010.2
 • In 2000 waren de economische kosten van roken naar schatting € 98-103 miljard, dit is 1% van het BNP van de EU.3

Langer en productiever op de werkvloer

 • Geneesmiddelen kunnen mensen in staat stellen om langer en productiever te werken. Longontsteking, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de bacterie 'pneumokok', kost in Europa aan indirecte kosten naar schatting € 3,6 miljard als gevolg van verlies van arbeidsdagen.4,5
 • Behandeling van reumatoïde artritis met een biological (biologisch geneesmiddel) bespaart het verlies van 42 arbeidsdagen in verhouding tot een oudere behandeling – dit is een productiviteitswinst van bijna £ 3000.6

Afname van verzorging voor anderen

 • Geneesmiddelen stellen mensen niet alleen in staat om langer en productiever te werken, maar zorgen er ook voor dat de noodzaak om voor anderen te zorgen afneemt. Maar liefst 22,5% van degenen die voortijdig met pensioen gaan, geeft aan dat de gezondheid, verzorging voor anderen of financiën de voornaamste oorzaak is van de pensionering. 7
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer kunnen de opname van alzheimerpatiënten in een verzorgingshuis met bijna 18 maanden vertragen.8

 1. Commission on Macroeconomics and Health (2001), Macroeconomics and health: Investing in health for economic development, report of the Commission on Macroeconomics and Health, chaired by Jeffrey Sachs, Geneva: Commission on Macroeconomics and Health.
 2. Bloom, D.E.et al. (2011), The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases, World Economic Forum.
 3. EQUIPP Europe Quitting: Progress and Pathways Book - https://www.researchgate.net/publication/263337957_EQUIPP_Europe_Quitting_Progress_and_Pathways
 4. Ludwig et. al. European Respiratory Review 2012; 21: 123, pg. 58
 5. Pneumonia. In: Loddenkemper R, Gibson GJ, Sibille Y, eds. European Lung White Book. Sheffield, UK: European Respiratory Society/European Lung Foundation; 2003:8-13
 6. Anis, A., Zhang, W., Emery, P., Sun, H., Singh, A., Freundlich, B. and Sato. R. (2009), The effect of etanercept on work productivity in patients with early active rheumatoid arthritis: results from the COMET study, Rheumatology 48:1283–1289
 7. Eurostat (2006), Labour Force Survey 2006: Transition from Work into Retirement (online data code: lfso_06reasstaf), accessed 10/2013; Pfizer analysis. Calculation excludes 'no answer' and 'not applicable' responses.
 8. Geldmacher, D.S., Provenzano, G., McRae, T., Mastey, V. and Ieni, J.R. (2003), Donepezil Is Associated with Delayed Nursing Home Placement in Patients with Alzheimer's Disease J Am Geriatr Soc 51:937–944

15.PFE.3.268