Skip directly to content

Een ‘ecosystem of Innovation’ creëren

Externe samenwerking is van cruciaal belang voor het bevorderen van onze R&D-strategie en om nieuwe medische doorbraken te bespoedigen. We blijven zodoende werken met een breed scala van organisaties om de middelen en de mogelijkheden die het potentieel hebben om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te versnellen te verbinden.

  • “Ik werk samen”

"We zijn verheugd om met Pfizer samen te werken in onze zoektocht naar betere behandelingen en een medicijn voor cystic fibrosis (taaislijmziekte). De Cystic Fibrosis Foundation was een pionier op het gebied van ‘venture philanthropy’ – een medicijnontwikkelingsmodel dat voorziet in financiering en wetenschappelijke middelen om zo biofarmaceutische onderzoeksteams in staat te stellen zich volledig en aanhoudend op deze ziekte te kunnen concentreren. We zijn onder de indruk van Pfizer’s wetenschap en hun ‘chemie’ - en wij verwachten in deze relatie samen tot grote dingen in staat te zijn, inclusief de volgende generatie van baanbrekende medicijnen. We staan nog aan het begin van het proces en er is een lange weg te gaan, maar deze samenwerking een belangrijke stap vooruit voor patiënten met taaislijmziekte en hun families. "

Robert J. Beall, Ph.D., 

President and CEO, 

Cystic Fibrosis Foundation 

Samenwerken op het gebied van taaislijmziekte/Cystic Fibrosis

Onze onderzoekssamenwerking met de Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics, Inc (de non-profit geneesmiddel ‘discovery and development’ afdeling van de Cystic Fibrosis Foundation) is opgezet om potentiële therapieën die zich richten op de meest voorkomende oorzaken van de ziekte te versnellen. De samenwerking versterkt de positie van Pfizer in het ontwikkelen van therapieën die de werking van gemuteerde eiwitten helpen ‘corrigeren’.

Samenwerken met patiëntenorganisaties

Innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en patiëntenorganisaties worden als steeds belangrijker gezien voor het bespoedigen van de vertaling van fundamentele wetenschap naar potentiële nieuwe behandelingen.

Patiënten zijn al langere tijd sterke pleitbezorgers aan de zorgkant van het continuüm. Vandaag de dag zijn ze steeds vaker in de vroege stadia van onderzoek en ontwikkeling betrokken om belangrijke hulp, investeringen en samenwerking te bieden. Bij Pfizer werken onze R&D teams samen met patiëntenorganisaties om te helpen de risico’s van onderzoek in de vroege stadia zo klein mogelijk te maken, eindpunten te prioriteren, te informeren rond het wervingsproces van klinisch onderzoek en om inzicht te geven in de ziekte.

Zo werken we nu samen met organisaties die gewijd zijn aan een scala van patiëntbehoeften waaronder de Cystic Fibrosis Foundation, CHDI Foundation (de ziekte van Huntington), The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, Alliance for Lupus Research, de JDRF (diabetes type 1) en de Melanoma Research Alliance.

The Centers for Therapeutic Innovation (CTI)

'The Centers for Therapeutic Innovation' (CTI) zijn in 2010 geïntroduceerd. Het is een nieuwe aanpak van biofarmaceutische R&D. 

De vier CTI centra (Boston, New York City, San Francisco en San Diego) zijn baanbrekende open-innovatie centra die partneren met veel van de leidende academische medische instituten in de landen. Ons doel is om de kloof tussen vroeg wetenschappelijk onderzoek en de vertaling hiervan naar nieuwe geneesmiddelen te dichten.

Een belangrijk aspect van CTI is de toewijding van Pfizer om lokale centra te vestigen die Pfizer en medische teams van de academische centra in staat stellen om de onderzoekskennis in de centra betreffende ziekte, aangrijpingspunten en patiëntenpopulaties samen te laten gaan met de kennis en middelen van Pfizer. Dankzij deze manier van werken onze wetenschappers zij aan zij met de wetenschappers van onze CTI partners.

Pfizer financiert preklinische en klinische ontwikkelingsprogramma's, biedt billijk intellectueel eigendom en eigendomsrechten, en brede publicatierechten en biedt ongeëvenaarde toegang tot de bibliotheek van onze antilichamen en andere gepatenteerde technologieën. In ruil hiervoor verkrijgt Pfizer toegang tot vele nieuwe aangrijpingspunten en hypothesen en de mogelijkheid om de vertaling van belangrijke nieuwe ontdekkingen naar de praktijk te versnellen.

Het CTI business model kenmerkt zich door samenwerking en ondernemerschap en heeft de potentie om de productiviteit van R&D te verhogen en onze pijplijn te verbreden en te diversifiëren met 'next generation' behandelingen.

25 academische instituten maken deel uit van het CTI network en de portfolio bestaat uit 27 projecten verdeeld over diverse ziektebeelden. Het uiteindelijke doel van ieder gezamenlijk project is het valideren van een kandidaatgeneesmiddel zodat het kan doorstromen voor verder klinisch onderzoek.

Voorbeelden van samenwerking

CTI richt zich op Lupus 

De Alliance for Lupus Research en Pfizer’s Centers for Therapeutic Innovation (CTI) werken samen om nieuwe therapieën voor patiënten met lupus te ontdekken en te ontwikkelen. Als onderdeel van dit eerste-van-zijn-soort samenwerkingsverband rond lupus, zullen we gezamenlijk translationele onderzoeksprojecten ondersteunen die geleid worden door toonaangevende academische medische centra uit het CTI-netwerk (translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt).

CTI breidt met UCSF uit naar onderzoek naar kleine moleculen

Pfizer breidt middels het CTI zijn samenwerking met de Universiteit van Californië, San Francisco (UCSF) uit om te beginnen met het ontwikkelen van klein molecuul kandidaatgeneesmiddelen. Dit partnerschap biedt onderzoekers van UCSF toegang tot Pfizer's toonaangevende faciliteiten op het gebied van de ontwikkeling van klein molecuul geneesmiddelen, de mogelijkheid om zij aan zij met Pfizer wetenschappers te werken met als doel om samen veelbelovend fundamenteel onderzoek te vertalen naar kandidaat-geneesmiddelen die het potentieel hebben om innovatieve nieuwe behandelingen voor patiënten op te leveren.

Nierfalen bij diabetes type 2 voorspellen en behandelen

Pfizer, Eli Lilly and Company en Joslin Diabetes Center hebben elkaar opgezocht om samen biomarkers te identificeren voor het voorspellen van nierziekte bij patiënten met type 2 diabetes. Dit is de eerste keer dat twee farmaceutische bedrijven met Joslin, 's werelds toonaangevende organisatie op het gebied van onderzoek en klinische zorg rond diabetes, de krachten hebben gebundeld in een gezamenlijk gefinancierde onderzoeksinspanning. De samenwerking is opgezet om onderzoek gericht op het voorspellen van nierfalen bij patiënten met type 2 diabetes te versnellen en om potentiële manieren om de ziekte te behandelen te ontwikkelen en complicaties te voorkomen.

Complicaties van obesitas en diabetes behandelen

Wij werken samen met Sanford-Burnham Medical Research Institute om nieuwe therapeutische targets in kaart te brengen die complicaties van obesitas en diabetes kunnen voorkomen en behandelen. Het team zal gebruik maken van nieuwe screeningsinstrumenten, waaronder systeembiologische benaderingen en technologieën die ontwikkeld zijn door Sanford-Burnham met als doel om nieuwe therapeutische strategieën te ontdekken die insulineresistentie bij obesitas en diabetes verminderen. Onderzoekers zullen gebruik maken van Sanford-Burnham’s ‘Conrad Prebys Center for Chemical Genomics’ om stoffen van Pfizer die zich nog in de onderzoeksfase bevinden te screenen op nieuwe belangrijke targets. Ook zullen ze eerder geïdentificeerde verbindingen uit de farmaceutische bibliotheek van de National Institute of Health evalueren om zo nieuwe therapeutische aangrijpingspunten voor de behandeling van diabetes te identificeren.

Strategische samenwerking rond immunotherapie bij kanker

Pfizer is een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Texas MD Anderson Cancer Center om op het immuunsysteem gebaseerde benaderingen voor de behandeling van kanker te ontwikkelen. Dit is de eerste overeenkomst die door MD Anderson's Moon Shots Program immunotherapy tot stand is gekomen. Het partnerschap is opgezet om de voortgang van op het immuunsysteem gebaseerde behandelingen voor kankerpatiënten te versnellen en om efficiënter nieuwe combinatietherapieën te identificeren, evenals biomarkers om de behandeling te begeleiden en te controleren.

Samenwerken met biotech voor nieuwe technologieën

We zijn een wereldwijde samenwerking met BIND Therapeutics aangegaan, een ‘clinical-stage’ biofarmaceutisch bedrijf dat werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe klasse van uiterst selectieve getargete en programmeerbare behandelingen genaamd Accurins™ die het potentieel hebben om patiëntenuitkomsten op het gebied van oncologie, ontstekingsziekten en cardiovasculaire aandoeningen te verbeteren. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling en commercialisering van Accurins waarbij specifieke klein molecuul getargete therapieën worden benut.

Innovatieve technologieën op het gebied van neurowetenschappenonderzoeken

Pfizer is de samenwerking met Akili Interactive Labs Inc aangegaan om de mogelijkheden te onderzoeken van Akili's mobiele videospelplatform om bij gezonde ouderen die een risico hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer cognitieve verschillen op te sporen. Als onderdeel van de samenwerking, zullen we een klinisch onderzoek uitvoeren waarin ongeveer 100 gezonde ouderen met en zonder de aanwezigheid van amyloïd in hun hersenen, bepaald met behulp van Positron Emissie Tomografie (PET), zullen worden geëvalueerd. Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het Akili spel voor toekomstig Alzheimer onderzoek gebruikt kan worden als een biomarker of als klinische eindpunt. Wij zijn van mening dat een tool die cognitieve controle mogelijk maakt voor de selectie en beoordeling van patiënten die deelnemen aan klinisch onderzoek het potentieel heeft om een belangrijke stap vooruit te zijn in onderzoek naar Alzheimer en ander indicatiegebieden.

Nieuwe benaderingen voor auto-immuunziekten

We hebben een exclusieve wereldwijde licentieovereenkomst met Gliknik Inc, een beursgenoteerd biofarmaceutisch bedrijf, voor GL-2045, Gliknik's recombinante stradomer™, een kandidaat-geneesmiddel dat is ontworpen om gepoolde humane intraveneuze immunoglobuline te vervangen en te verbeteren. GL-2045 heeft in een brede waaier van preklinisch onderzoek veelbelovende resultaten laten zien en wordt ontwikkeld als een mogelijke behandeling voor een groot aantal auto-immuunziekten en kanker.

15.PFE.3.269