Skip directly to content

Een intensieve samenwerking

Gezamenlijk zetten we ons in voor een gezondere wereld.

Wereldwijd werkt Pfizer samen met meer dan 250 partners in academische centra en met partners binnen de geneesmiddelenbranche. Dat doen we om nieuwe geneesmiddelen en vaccins zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor patiënten die deze nodig hebben.

Zo werken we samen aan een gezondere wereld.

Samenwerken met artsen en andere zorgprofessionals

Meer en meer werken we samen met onderzoeksorganisaties, toonaangevende academici, ziekenhuizen, wereldwijd opererende gezondheidsorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere farmaceutische bedrijven. Hierbij is de verbindende drijfveer de verbetering van de zorg.

Om de gezondheidszorg naar een steeds hoger niveau te brengen, participeren we actief in partnerships en werken we intensief samen.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling omarmen we verandering, samenwerking en innovatieve partnerschappen. Het doel is om patiënten gezamenlijk sneller van geneesmiddelen te kunnen voorzien en zo het leven van patiënten te blijven verbeteren.

Verbeteren kwaliteit en toegankelijkheid zorg

We ontplooien een scala aan activiteiten om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te stimuleren en te waarborgen. Onder andere door:

  • het bevorderen van welzijn, preventie, behandelingen en remedies; 
  • het voortouw te nemen om een ieders toegankelijkheid tot betrouwbare en betaalbare gezondheidszorg te verbeteren;
  • ons in te zetten om een verschil te maken in lokale gemeenschappen en de wereld om ons heen.

Zorgcongressen voor beslissers in de zorg

Een open dialoog tussen beslissers, beleidsmakers en uitvoerders is essentieel om de zorg naar een hoger niveau te brengen.

Daarom organiseren we sinds 2001 zorgcongressen voor beslissers in de zorg. Pfizer brengt zo gezaghebbende partijen bij elkaar die beleids- en richtingbepalend zijn voor de toekomstige zorg in Nederland.

Gedurende de zorgcongressen vindt er vrije uitwisseling van gedachten en bespiegelingen rond de toekomst van de gezondheidszorg plaats. Het doel is om samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen waardoor het tempo van innovatie kan worden verhoogd.

15.PFE.3.270