Skip directly to content

Meer dan alleen verkoop medicijnen

Mensen gezond oud laten worden zit 'm niet alleen in het verkopen van medicijnen

Pfizer steunt actief gemeenschapsprojecten die behoeften aanpakken waarin nog niet is voorzien.

Ondanks de medische vooruitgang blijven er nog grote verschillen in gezondheid bestaan tussen alle landen van de wereld.

  • Van de zeven miljard mensen op aarde heeft een derde geen reguliere toegang tot essentiële geneesmiddelen.
  • Ongeveer vier miljard mensen (72% van de wereldbevolking) leven van minder dan drie dollar per dag.
  • Vaak voldoen in ontwikkelingslanden de infrastructuren van de gezondheidszorg niet. Zorg en geneesmiddelen komen dikwijls ook niet bij de mensen terecht die deze het hardste nodig hebben.

De toegang tot optimale gezondheidszorg is een groot, wereldwijd en door meerdere factoren bepaald probleem. De ongelijke toegang tot een goede gezondheidszorg kan veel verschillende redenen hebben, zoals geografie, socio-economische status, taal- en cultuurbarrières, geslacht en leeftijd. De wereldwijde ongelijkheden in de gezondheidszorg vragen verschillende oplossingen. 

Investeren in een efficiënte en duurzame gezondheidszorgverstrekking

Het verstrekken van adequate toegang tot medicijnen en gezondheidszorg is een van de meest uitdagende problemen waar de hedendaagse samenleving mee te maken heeft.

We investeren daarom in een efficiënte en duurzame gezondheidszorgverstrekking. Samen met overheden, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), academische instellingen en anderen werken we eraan om de mensen de geneesmiddelen en diensten te bezorgen die ze nodig hebben.

Verbeteren toegang tot kwaliteitsgeneesmiddelen

Om de wereldwijde toegang te verbeteren breiden we onze bedrijfsmodellen uit en ontwikkelen we nieuwe modellen. Dit doen we met het doel om op een commercieel haalbare én maatschappelijk verantwoorde manier de toegang tot kwaliteitsgeneesmiddelen te verbeteren voor patiënten voor wie de kosten een hindernis voor basisgezondheidszorg zijn.

Wij werken samen met onze partners hard aan oplossingen voor betere gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 

Partnerships

Wij zetten ons in voor partnerships met veldpartijen, zodat we waar nodig kunnen helpen met levensverbeterende en commercieel levensvatbare gezondheidsoplossingen. Een van de manieren is nauw samen te werken met wereldwijd opererende institutionele partijen die onze geneesmiddelen kopen voor patiënten die deze het meest nodig hebben.

Zo heeft Pfizer een al lang bestaande samenwerking met zowel de U.S. Agency for International Development als het United Nations Population Fund om een injecteerbaar anticonceptiemiddel van Pfizer beschikbaar te maken voor vrouwen over de gehele wereld. Van sub-Sahara Afrika tot Zuidoost Azië tot Latijns Amerika. We werken eraan om onze relaties met zulke institutionele partijen verder uit te breiden om onze brede portfolio aan geneesmiddelen voor zoveel als mogelijk patiënten met lage inkomens beschikbaar te maken. 

Wij gebruiken onze wereldwijde aanwezigheid en onze grootte juist om het verschil te maken in lokale gemeenschappen en de wereld rondom ons.
 We steunen actief gemeenschapsprojecten die behoeften aanpakken waarin nog niet is voorzien. Dit doen we onder andere door deze projecten financieel te steunen of door de tijd en vaardigheden van collega's in te schakelen. 

Programma's en initiatieven;

Global Health Fellows – een bijdrage van hooggeschoolde vrijwilligers

Het Global Health Fellows-programma is Pfizer's internationale corporate vrijwilligersprogramma waarin hooggeschoolde collega's gedurende een periode van drie tot zes maanden samenwerken met toonaangevende internationale gezondheidsorganisaties/ niet-gouvernementele organisaties en overheden. Het programma is in 2003 geïntroduceerd.

Onze getalenteerde, maatschappelijk betrokken en getrainde medewerkers werken in Afrika, Azië, Oost-Europa of Zuid-Amerika, waar ze een duurzame, belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. De 'Fellows' uit het programma zijn onder andere artsen, verplegers, epidemiologen, laboranten, marketingmanagers, financiële medewerkers en gezondheidstrainers van Pfizer. Ze gaan in de diverse landen aan de slag om hun plaatselijke tegenhangers op te leiden en te ondersteunen door hun kennis te delen.

Sinds 2003 werkten meer dan 377 Pfizer-collega's wereldwijd als Global Health Fellows bij meer dan 40 internationale ontwikkelingsorganisaties in meer dan 40 landen. De deelnemende Fellows zijn van verschillende managementniveaus om hun diverse ervaringen te delen. Ze verbeteren de beschikbaarheid van
de gezondheidszorg op enkele van de moeilijkst te bereiken plaatsen. 

Van goed naar geweldig

In 2012 heeft een Nederlandse Pfizer-collega via de Accordia Global Health Foundation in het Infectious Diseases Institute (IDI) in Kampala, Oeganda gewerkt. Het doel van dit Fellowship was om de onderzoeksafdeling te helpen bij het opzetten van een verbeterde structuur waarbinnen de onderzoekers hun studies kunnen uitvoeren volgens alle geldende regels en richtlijnen. Zo hoeven ze niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. De onderzoeken die de afgelopen jaren in het IDI zijn gedaan, werden goed uitgevoerd en de rechten en veiligheid van de patiënten komen altijd op de eerste plaats. Om met de woorden van het hoofd van de afdeling te spreken: 'the aim is to get this place from good to great'.

Innovatief publiek-privaat partnerschap - tien vergeten tropische ziekten

Op 30 januari 2012 heeft Pfizer met twaalf andere farmaceutische bedrijven, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Amerikaanse en Britse overheid, de Wereldbank en afgevaardigden uit landen waar vergeten tropische ziekten voorkomen een streven bekendgemaakt: om tegen 2020 tien vergeten tropische ziekten versneld onder controle te brengen of zelfs uit te bannen.

In de 'London Declaration on Neglected Tropical Diseases (NTD)' beloven de partners om gecoördineerde inspanningen aan te gaan om zo 's werelds meest hardnekkige gezondheidsvraagstukken aan te pakken. Dit door:

  • onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen; 
  • het behoud van geneesmiddelendonaties en kortingsprogramma's;
  • het vergroten van financiering voor geneesmiddelenlevering van vergeten tropische ziekten en implementatie initiatieven.

Pfizer Helpful Answers – zorgverzekering in de Verenigde Staten

Pfizer Helpful Answers is een programma in de Verenigde Staten dat patiënten helpt die geen zorgverzekering hebben of onderverzekerd zijn. Zo zorgen we ervoor dat zij toch de medicatie krijgen die ze nodig hebben.

Alleen al in de periode tussen 2007 en 2011 heeft Pfizer 3,8 miljoen niet-verzekerde en onderverzekerde Amerikanen – gratis of met een korting – geholpen aan meer dan 40 miljoen recepten. Pfizer helpt dus ook patiënten die geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg.

15.PFE.3.268