Skip directly to content

Nationale integrale zorgprogramma's

Goede zorg is méér dan alleen het gebruik van de juiste medicatie.

Door kennis, ervaring, expertise en middelen te ontwikkelen en deze te delen en te bundelen, levert Pfizer een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Een gezondheidszorg waarin door een integrale zorggedachte optimale resultaten bereikt worden. Resultaten die effectief, kwalitatief en doelmatig zijn en waar afstemming tussen zorgverlener, patiënt en andere zorgbetrokkenen aan ten grondslag ligt.

Onze visie en expertise hierover hebben geleid tot een aantal nationale integrale zorgprogramma's zoals 'DALI voor PIJN' en 'MIRO voor Rookverslaving'.:

Het zorgoptimalisatie programma ‘DALI voor pijn’ is inmiddels afgesloten.

Voor meer informatie over 'MIRO voor Rookverslaving' gaat u naar www.miroinnovation.nl

15.PFE.3.270