Skip directly to content

Onze 'innovative core' versterken

We gaan door met het aanpassen van onze benadering, deskundigheid en mogelijkheden rond R&D (Research & Development / onderzoek & ontwikkeling) om Pfizer zo te positioneren dat wij duurzaam kunnen innoveren en resultaten kunnen leveren. 

Vier jaar na de bekendmaking van een uitgebreide ommezwaai van onze R&D inspanningen, werken we naar een toekomst waarin R&D waarde levert voor zowel de patiënten die op ons rekenen als voor onze aandeelhouders. 

Door met een diversiteit aan partners op nieuwe manieren samen te werken, een hogere zakelijke discipline & 'end-to-end' portfolio management te introduceren én gebruik te maken van opkomende technologieplatforms, versnellen we ons doel om patiënten door middel van innovatie behandelingen te bieden die hun leven belangrijk verbeteren. 

Vanaf het ontdekken van een mogelijk aanknopingspunt tot de commercialisatie van een geregistreerd geneesmiddel, is Pfizer erop gericht om onze portfolio af te stemmen op de geprioriteerde therapeutische gebieden en waar wij hoogwaardige kennis bezitten over het ontwerpen en ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins. 

Pre-Proof of Concept: Geneesmiddelen en vaccins uitvinden die de hoogste potentie hebben

In de 'pre-proof of concept fase', waarin geneesmiddelen worden ontdekt/uitgevonden, hebben we drie belangrijke R&D prioriteiten;

 • 'Deliver the Portfolio' (geneesmiddelen voortbrengen)

Door wetenschap en bedrijfsvoering te integreren, blijven we ons richten op de gebieden waar we én voldoen aan de belangrijke behoeften van de patiënt én de grootste commerciële impact kunnen leveren. Deze gebieden zijn o.a. :

 • Immunologie (afweersysteem) en ontstekingsziekten
 • Oncologie (kanker)
 • Cardiovasculaire (hart- en vaat) ziekten & metabole (stofwisselings) ziekten
 • Neurowetenschap (zenuwstelsel) & pijn
 • Vaccins
 • Zeldzame ziekten
 • Het bevorderen van toonaangevende mogelijkheden 

We blijven investeren in innovatieve platforms, technologieën en partnerschappen die Pfizer positioneren voor een toekomstig duurzame leidende positie. Voorbeelden zijn; 

 • Ons vaccinontwikkelingsprogramma dat nu bestaat uit therapeutische vaccins die de potentie hebben om chronische ziekten zoals astma, verslaving en kanker aan te pakken.
 • We hebben een toonaangevend platform van 'next-generation' antilichaam-geneesmiddelconjugaten wat 'targeted' therapieën zijn die de specificiteit van een antilichaam combineren met de potentie van 'small molecule' kanker chemotherapie.
 • Pfizer past ook 'next-generation' technologie toe om de selectiviteit van kleine moleculen te verbeteren en zo specifieke weefsels te behandelen en ervoor te zorgen dat de behandeling op specifieke gebieden werkt.
 • Onze voortschrijdende 'Precision Medicine' aanpak maakt gebruik van zeer hoogwaardige wetenschap, biologie en medische kennis om de juiste doelen te selecteren, de juiste therapie / combinatietherapie te ontwikkelen en de groepen patiënten te identificeren van wie het aannemelijk is dat zij meer kans hebben om te reageren op een specifieke therapie.
 • Het 'R&D Ecosystem of the Future' bevorderen

De sleutel tot bespoediging van de vertaling van wetenschap naar baanbrekende therapieën is het blijven doorgaan met het aangaan van grotere, intensievere en sterkere samenwerkingsverbanden op alle gebieden van de gezondheidszorg. We ondersteunen actief de opkomst van een zeer sterk ontwikkeld ecosysteem.

We werken aan het bevorderen van nieuwe modellen van partnerschappen waarin creativiteit, flexibiliteit en openheid centraal staan om innovatie zodoende snel te kunnen leveren, ongeacht waar het talent en de middelen zich bevinden. Dit geldt ook voor het samenwerken met patiëntenverenigingen, patiënten, overheden, betalers ('payers'), beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, de academische wereld en andere toonaangevende biofarmaceutische bedrijven.

Post-Proof of Concept: Het ontwikkelen van geneesmiddelen die in de praktijk maximale waarde en impact hebben 

Een belangrijk onderdeel in het proces om nieuwe therapieën voor patiënten beschikbaar te maken is klinische ontwikkeling – het onderzoeken van potentiële nieuwe therapieën in mensen.

Pfizer zet zich in voor verbeterde klinische en regelgevende kwaliteit en compliance (naleving) om vertrouwen op te bouwen bij de belangrijke belanghebbenden, inclusief patiënten en payers/betalers.

We werken samen met betalers van de zorg ('payer organizations') om te zekeren dat onze geneesmiddelen op de juiste waarde worden beoordeeld en op de juiste wijze worden vergoed. Ook werken we over de hele wereld samen met regelgevende instanties om aan hun standaarden tegemoet te komen en deze te onderhouden.

Klinische innovatie

Pfizer heeft vroeg een leidende positie ingenomen in het creëren van een benadering van klinische Innovatie, door gebruik te maken van geavanceerde en hoogwaardige middelen, benaderingen en partnerships en er zeker van zijn dat ons klinisch onderzoek wordt uitgevoerd met de optimale kwaliteit, snelheid en kennis.

De investeringen en initiatieven van Pfizer op het gebied van klinische innovatie zijn gericht op betrokkenheid bij de patiënt, het onderzoeksites gemakkelijk maken om hun werk te doen en gebruik te maken van 'real world data'.

Regulatory & Veiligheid 

Veiligheid van de patiënt komt bij Pfizer op de eerste plaats, vanaf het moment dat een nieuwe verbinding wordt ontdekt en zo lang als een geneesmiddel wordt voorgeschreven.

Het is onze ethische en wettelijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van onze geneesmiddelen overal waar ze worden voorgeschreven te bewaken. Zodra een nieuwe verbinding wordt goedgekeurd als geneesmiddel, blijven we de veiligheid ervan monitoren en met overheden en anderen samenwerken om de toeleveringsketen zeker te stellen en om vervalsingen te voorkomen.

15.PFE.3.269