Skip directly to content

Pfizer. Samen werken aan een gezondere wereld

Als u ziek bent, of iemand in uw naaste omgeving ziek is, gaat het maar om één ding: beter worden. Geneesmiddelen kunnen hierbij helpen. Bovendien kunnen geneesmiddelen, zoals vaccins, bijdragen aan het voorkomen van ziekten en kunnen ze de kwaliteit van leven verbeteren.

Al sinds onze oprichting in 1849 werken we aan gezondheid. Wij:

 • maken geneesmiddelen en vaccins die mensen helpen als ze ziek zijn en bijdragen aan het voorkomen van ziekten.
 • werken voortdurend aan nieuwe, innovatieve behandelingen die het leven van patiënten belangrijk zullen verbeteren.
 • verkopen enkele van 's werelds bekendste en meest voorgeschreven geneesmiddelen en vaccins.
 • zijn trots om deel uit te maken van een bedrijfstak die heeft geholpen om levensbedreigende ziekten te behandelen, te genezen en uit te roeien.
 • zijn op een missie om het toonaangevende, innovatieve biofarmaceutische bedrijf te zijn.
 • dragen mondiaal bij aan de gezondheidszorg, hier zijn vele duizenden collega's - in meer dan 150 landen - bij betrokken.
 • werken samen aan een gezondere wereld.

Wereldwijd worden iedere dag miljoenen mensen behandeld met een geneesmiddel van Pfizer. Tevens verkoopt Pfizer vrij verkrijgbare geneesmiddelen en zelfzorgproducten, zoals de pijnstiller Advil en de multivitamine Centrum.

Onderzoek en Ontwikkeling

Pfizer's doel is om met behulp van innovatie nieuwe behandelingen te ontwikkelen die het leven van patiënten belangrijk verbeteren.

Onderzoek en ontwikkeling (R&D) staat aan de basis van de verwezenlijking van deze doelstelling. Wij zijn constant bezig met het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen en vaccins tegen aandoeningen waar geen middel voor is of waar bestaande middelen niet goed genoeg zijn.

Wij richten ons hierbij op de gebieden waarvan wij menen dat Pfizer in de beste positie verkeert om patiënten van unieke behandelingen te voorzien.

Pfizer onderzoekt nieuwe behandelmogelijkheden voor veel voorkomende aandoeningen die miljoenen raken en voor zeldzame ziekten die veel kleinere aantallen patiënten treffen. Deze gebieden omvatten o.a.:

 • cardiovasculaire (hart- en vaat) ziekten & metabole (stofwisselings) ziekten;
 • chronische ontstekings- & auto-immuun (afweer) ziekten;
 • neurowetenschap (zenuwstelsel) & pijn;
 • kanker;
 • vaccins;
 • en andere aandachtsgebieden (waaronder biosimilars en zeldzame ziekten).

In 2014 en 2013 heeft Pfizer 8.3 en 6.6 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek & ontwikkeling naar nieuwe innovatieve geneesmiddelen. In 2012 en 2011 was dit 7.4 en 9.1 miljard dollar. 

De sleutel tot onze manier van werken is om op nieuwe en actieve manieren met andere vernieuwers in de gezondheidszorg, zoals academische wetenschappers, patiëntenverenigingen, overheden, andere farmaceutische bedrijven en artsen, samen te werken. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Pfizer streven we ernaar om een positieve invloed te hebben op de gezondheid van mensen over de hele wereld.

Onze strategie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is erop gericht om gebruik te maken van het volledige scala van middelen van het bedrijf - mensen, vaardigheden, expertise en financiële middelen - om zodoende over de hele wereld voor achtergestelde mensen de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren en de gezondheidszorg te versterken.

Integer en zuiver handelen past bij de cultuur van Pfizer. Hoge ethische normen, en deze naar letter en geest naleven, staan bij Pfizer aan de basis van ons werk. Vanuit deze principes werken we met alle partijen binnen de gezondheidszorg samen. Op die manier draagt Pfizer bij aan het beschikbaar komen van de geneesmiddelen en vaccins van vandaag en die van morgen.

Pfizer Samen werken aan een gezondere wereld

Ziekten hebben geen grenzen. Alle partijen in de wetenschap en de gezondheidszorg (overheid, wetenschap en de farmaceutische industrie) zouden deze ook niet moeten hebben. Het gemeenschappelijke belang is immers gezondheid.

We omarmen verandering, interactie en innovatieve partnerschappen. Meer en meer werken we dan ook samen met onderzoeksorganisaties, toonaangevende academici, wereldwijd opererende gezondheidsorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere farmaceutische bedrijven.

Door samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen wordt het tempo van innovatie verhoogd en daar heeft iedereen baat bij. Samenwerking is uiteindelijk vooral voor de patiënt van belang.

15.PFE.3.266