Skip directly to content

​Research & Development (onderzoek & ontwikkeling)

Pfizer’s doel is om door innovatie patiënten behandelingen te bieden die hun leven belangrijk verbeteren. Research & Development /onderzoek & ontwikkeling (R&D) staat aan de basis van de verwezenlijking van deze doelstelling door de vertaalslag te maken van hoogwaardige wetenschap en technologieën naar behandelingen voor patiënten die er het meest toe doen.

Vandaag de dag bevinden we ons in een uniek moment van de biomedische innovatie. Meer dan een decennium na de ontcijfering van het menselijk genoom, beschikken we over een wezenlijk beter begrip van de humane biologie en wat ziekten veroorzaakt. We hebben ook geleerd dat er meer nodig is dan enkel geweldige wetenschap om belangrijke nieuwe geneesmiddelen voort te brengen.

In de afgelopen paar jaren heeft Pfizer heel goed gekeken naar onze manier van R&D zoals we dat in het verleden deden. We hebben wetenschap en commerciële doelstellingen beter geïntegreerd wat ervoor gezorgd heeft dat onze aanpak nog meer gestoeld is op samenwerking, nog meer gefocust is en – in onze optiek – nog daadkrachtiger is voor patiënten. Uiteindelijk hebben we gewerkt aan het ontwerp van een systeem dat patiënten kan voorzien van een voortdurende toestroom van belangrijke nieuwe vaccins en geneesmiddelen, ieder jaar weer.

Wij richten ons hierbij op de gebieden waarvan wij menen dat Pfizer in de beste positie verkeert om patiënten van unieke, noodzakelijke behandelingen te voorzien. Deze gebieden omvatten o.a. chronische ontstekings- & auto-immuunziekten, vaccins, kanker, cardiovasculaire ziekten & metabole ziekten, neurowetenschap & pijn en zeldzame ziekten. Rond deze indicatiegebieden hebben wij de beschikking over innovatieve en hoogwaardige deskundigheid voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins.

De sleutel tot onze manier van werken is om op nieuwe en actieve manieren met andere vernieuwers in de gezondheidszorg, zoals academische wetenschappers, patiëntenverenigingen, overheden, andere farmaceutische bedrijven en artsen, samen te werken.

Vandaag de dag bestaat onze pijplijn van geneesmiddelen in ontwikkeling uit meer dan 80 innovatieve programma’s waaronder mogelijke ‘first-in-class’ vaccins voor twee dodelijke infecties die in het ziekenhuis opgelopen kunnen worden, nieuwe antilichamen voor de behandeling van lupus en verhoogd cholesterol en een nieuwe generatie van gerichte therapieën voor kanker. We bouwen tevens voort op onze ervaring met het ontwikkelen van veilige en effectieve biologische geneesmiddelen om zodoende hoogwaardige biosimilars te introduceren die voor patiënten de toegang tot alternatieve, minder kostbare biologische geneesmiddelen kan verbreden.

 

Mikael Dolsten, M.D., Ph.D.
President – Worldwide Research and Development 

15.PFE.3.269