Skip directly to content

Sponsoring

Onderdeel van onze maatschappelijke betrokkenheid is de mogelijkheid tot honoreren van sponsorverzoeken. Een project maakt kans op sponsoring als het voldoet aan de gestelde sponsorcriteria.

SPONSORCRITERIA

 • Er moet zijn voldaan aan de formele voorwaarden die voortvloeien uit de Geneesmiddelenwet en/of de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR.
 • Pfizer is bij voorkeur niet de enige sponsor.
 • Projecten moeten zijn onderbouwd met een goed uitgewerkt plan zodat duidelijk is waaraan en hoe de financiële ondersteuning wordt besteed. Achteraf moet altijd verantwoording afgelegd worden in de vorm van een verslag. (evt. achteraf evaluatie)
 • Voor sponsoring van proefschriften/ symposia/ congressen en overige projecten geldt dat deze gelieerd moeten zijn aan de medische wetenschap en gericht op indicatiegebieden waarin Pfizer expertise heeft.
 • Pfizer sponsort alleen instellingen en samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren, muv proefschriften.
 • Sponsoraanvragen dienen minimaal 6 weken voor aanvang van het project ingediend worden.

Projecten die weinig of geen kans maken op een financiële bijdrage van Pfizer:

 • Projecten waarvoor een  hoofdsponsorschap wordt gezocht. Sportprojecten, tenzij gelieerd aan een goed doel op het gebied van gezondheidszorg.
 • Projecten waarvoor reguliere financiering beschikbaar is.
 • Feesten en sociale activiteiten in het algemeen, waaronder ook bijeenkomsten van studentenverenigingen.
 • Het financieel ondersteunen door een farmaceutisch bedrijf van studiereizen [zoals stage, fellowship of uitwisselingsproject], of projecten met beperkt wetenschappelijk gehalte is bij wet verboden.
 • Projecten die op geen enkele wijze te koppelen zijn aan het werkveld van Pfizer.
 • "Sponsoraanvraag bestemd voor, in juridische termen, natuurlijke personen, met uitzondering van promovendi in het geval van sponsoring van een proefschrift.

Bovenstaande geldt als richtlijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

INDIENEN VAN HET SPONSORVERZOEK
De sponsoraanvraag moet tenminste de volgende informatie bevatten:

 1. Aanvraagbrief, op “papier” van de instelling, met de onderstaande inhoud
 • Naam, adres en doelstelling van de aanvragende organisatie
 • Omschrijving en doelstelling van het project (sponsorbedrag, startdatum)
 • Reden waarom Pfizer  een geschikte sponsor is voor dit project
 • Eventuele tegenprestatie
 1. Gespecificeerde, sluitende, begroting.
 • Zijn er meerdere sponsoren die worden aangeschreven? Zo ja, deze opnemen in de begroting.
 1. Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar.
 2. Evt. betalingsgegevens

Het indienen van een onderzoeker geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek (IIR) gaat via het systeem en de overige sponsoraanvragen per mail bij voorkeur via uw contactpersoon.

U kunt het ook sturen o.v.v. Sponsorverzoek naar info@pfizer.nl.

Of per post naar:

Pfizer bv

Sponsorverzoek (of naam van uw contactpersoon)

Postbus 37

2900 AA Capelle aan den IJssel

Op het moment dat u een sponsorverzoek indient en Pfizer een financiële bijdrage levert, gaat u ermee akkoord dat Pfizer verplicht is om dit aan derden kenbaar te maken via het Transparantieregister, conform de richtlijnen van de CGR.

VERSCHILLENDE SPONSORMOGELIJKHEDEN

 • INVESTIGATOR INITIATED RESEARCH (IIR’s)

Financiële ondersteuning voor wetenschappelijke studies met Pfizerproducten of indicatiegebieden voor Pfizerproducten kan worden aangevraagd via www.pfizer.com/IIR
Hier vindt u uitgebreide informatie over voorwaarden met betrekking tot het wereldwijde programma.

U wordt van harte aangeraden om het onderzoeksvoorstel eerst te bespreken met uw contactpersoon van de lokale medische afdeling.
De wetenschappelijke kaders, benodigde documenten en beschikbare budgetten wijzigen regelmatig en zij kunnen u hierover informeren.

 • SPONSORAANVRAGEN

Sponsoring van wetenschappelijke nascholingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere projecten is onder strikte voorwaarden mogelijk. Zie hiervoor de sponsorcriteria.

De sponsoraanvraag moet tenminste de volgende informatie bevatten

 1. Aanvraagbrief, op “papier” van de instelling, met de onderstaande inhoud
 • Naam, adres en doelstelling van de aanvragende organisatie
 • Omschrijving en doelstelling van het project, alsmede sponsorbedrag en startdatum, looptijd
 • Reden waarom Pfizer een geschikte sponsor is voor dit project
 • Eventuele tegenprestatie
 1. Gespecificeerde, sluitende, begroting.
 • Zijn er meerdere sponsoren die worden aangeschreven? Zo ja, deze opnemen in de begroting.
 1. Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar.
 2. Evt. betalingsgegevens
 • PROEFSCHRIFTEN

Een bijdrage in de drukkosten van een academisch proefschrift is mogelijk wanneer er een Pfizerproduct wordt beschreven of een therapeutisch gebied wordt beschreven waarbinnen Pfizer actief is.

Het verzoek sponsoring drukkosten proefschrift moet tenminste een officiële aanvraagbrief (op papier van de instelling) met de onderstaande inhoud bevatten:

 • NAW-gegevens aanvrager + evt. CV
 • Titel en inhoudsopgave van het proefschrift (thesis)
 • Samenvatting van de inhoud van het proefschrift
 • Datum van promotie

 

 • GOEDE DOELEN (DONATIES)

Geregistreerde goede doelenorganisaties (ANBI en/of CBF keurmerk) mogen wij ondersteunen.

De aanvraag moet tenminste de volgende informatie bevatten

 1. Aanvraagbrief, op “papier” van de instelling, met de onderstaande inhoud
 • Naam, adres en doelstelling van de aanvragende organisatie
 • Omschrijving en doelstelling van het goede doel (en evt. te doneren bedrag)
 • Reden waarom Pfizer een geschikte donateur is voor dit goede doel
 • Eventuele tegenprestatie
 1. Gespecificeerde, sluitende, begroting.
 • Zijn er meerdere donateurs die worden aangeschreven? Zo ja, deze opnemen in de begroting.
 1. Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar.
 2. Evt. betalingsgegevens

PP-PFE-NLD-0001