Skip directly to content

Strikte regels

Hoe werken wij samen?

Een sterk gereguleerde bedrijfstak

De farmaceutische industrie is wereldwijd een sterk  gereguleerde bedrijfstak.

In Nederland houden wij ons onder andere aan de regels van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Deze hebben tot doel om geneesmiddelenreclame gericht op onder andere artsen en apothekers in goede banen te leiden. Wat wel en niet mag is in deze regels omschreven. Het is voor farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld niet toegestaan om grote geschenken te geven of artsen op luxe etentjes te trakteren.

Interne regels

Omdat integer werken en zuiver handelen voor Pfizer van groot belang zijn, houden de werknemers zich niet alleen aan de externe regels, maar ook aan Pfizer's interne regels die daar bovenop komen.

Het gaat hierbij over de wijze waarop wij in contact treden met medische beroepsbeoefenaren. Binnen deze regels hebben wij contact met artsen en andere zorgverleners. Onder andere om:

  • Hen via persoonlijk of online contact te informeren over onze geneesmiddelen en de behandeling rondom de betreffende indicatiegebieden verder te helpen optimaliseren.
  • Met hen samen te werken om informatie uit de praktijk te verkrijgen die wij nodig hebben om behandelingen en zorg te kunnen leveren die de gezondheid van patiënten verder verbeteren. Zo werken wij onder andere samen op het gebied van:
    • onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen;
    • professioneel advies, van belang om onze geneesmiddelen te verbeteren;
    • forums van experts, die helpen de kennis van andere professionals te verhogen.

Vanaf 2013 zijn de financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en zorgverleners voortkomend uit deze samenwerkingsverbanden openbaar gemaakt via een centraal openbaar register (www.transparantieregister.nl).

Contact met algemeen publiek

De farmaceutische industrie mag in Nederland geen reclame maken richting algemeen publiek voor geneesmiddelen waar een recept van een arts voor nodig is.

Daarnaast mag er geen advies gegeven worden over ziekten, aandoeningen en medicijnen.

Het is wel is toegestaan om – binnen vastgestelde voorwaarden – voorlichting te geven over ziekten en aandoeningen.

15.PFE.3.270