Skip directly to content

Transparantie in verleende steun

Pfizer maakt inzichtelijk met welke patiëntenorganisaties een financiële overeenkomst is aangegaan en hoe dit wordt ingevuld.            

Gerubriceerd per ziektebeeld, biedt dit deel van de website u meer inzicht in de uiteenlopende organisaties die van Pfizer in 2016 financiële steun hebben ontvangen.    

.         Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2011: € 213.636,00          

.         Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2012: € 233.001,00          

.         Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2013: € 174.602,00          

.         Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2014: € 110.359,00         

·         Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2015: € 113.505,78   

·         Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2016: € 137.737,00   

 

Indicatie gebied Pfizer

Organisatie

Financiële ondersteuning  voor

Bedrag

 

 

 

 

Hart-en Vaatziekten/Metabool

Stichting Pulmonaire Hypertensie (PHA) Nederland

Voorichtingsbijeenkomst en lotenotencontact

          2.400,00

 

Trombose Stichting Nederland

Organisatie Wereld Trombose Dag

                      5.000,00

 

 

 

 

Hemofilie

NVHP (Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Patienten)

Awareness campagne voor ziektelast hemofilie

                   10.000,00

 

 

 

 

Oncologie

BVN (Borstkanker Vereniging Nederland)

Bladpartner B 

                      5.000,00

 

 

Patient Advocate Project ondersteuning

         10.000,00

 

Longkanker Nederland

Awareness campagne longkanker

          5.000,00

 

 

Esmo bezoek medewerker

             875,00

 

NET-Groep (Neuro-Endocrine Tumoren)

Organisatie ledenbijeenkomst 5 november 2016

          4.000,00

 

Leven met blaas- en nierkanker

Patienten video's online

          5.000,00

 

 

Opzetten kwaliteitstool om ervaren zorg te meten

          5.000,00

 

AMC Ziekenhuis, afdeling NET

Patientenvoorlichtingsdag op 26 november

          1.000,00

 

 

 

 

Reumatologie

Stichting Bechterew in Beweging (SBIB)

Belangenbehartiging en lotgenotencontact

          8.500,00

 

ReumaZorg Nederland

Organisatie van jongerenevent 

          7.500,00

 

Stiching Leven met Reuma (Den Bosch)

Informatiebijeenkomsten en voorlichting

          3.750,00

 

 

 

 

Crohn Colitis

Crohn Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)

Corporate Advertenties Croniek 2016 (4x)

          5.687,00

 

 

 

 

Vaccins

FOSS (Federatie Ouders van Slechthorende kinderen met Spraak en -taalmoeilijkheden) 

Onderwijsproject hersenvliesontsteking en vaccinatie

          1.000,00

 

Longfonds Stichting

Voorlichting en informatie over longontsteking bij kinderen

         22.412,00

 

 

 

 

Endocrinologie

TCN (Turner Contact Nederland)

Voorlichting, lotgenotencobtact en belangenbehartiging

          2.000,00

 

Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS)

Jubileumbijeenkomst op 19 november 2016 - lotgenotendag

          2.000,00

 

 

 

 

Zeldzame aandoeningen

Stichting Amyloidose Nederland

Aanpassing en professionalisering Webiste

         2.000,00

 

Duchenne Parent Projects

Organisatie Duchenne Congres op 16 april 2016

            500,00

 

Belangengroep MEN

Ondersteuning vertalen en tolken MEN congres

          2.150,00

 

 

 

 

Overig / Algemeen / Koepelorganisatie

Dwarsleasie Organisatie Nederland (DON)

Donatie voor Smoelenboek Ervaringsdeslundigen

          3.000,00

 

LAN (Long Alliantie Nederland)

Bedrijfslidmaatschap 2016

          5.463,00

 

VSOP (koepel voor zeldzame en genetische aandoeningen

Zeldzameziektedag bijeenkomst op 27 februari 2016 in Hilversum

          3.000,00

 

 

EMRaDi project

         15.000,00

 

Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC)

Voorlichtingsbijeenkomst april 2016

             500,00

 

 

 

 

Totale bijdrage voor 2016

 

 

                 137.737,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                          PP-PFE-NLD-0050