Skip directly to content

Verbeteren van klinisch onderzoek

De hoogste standaarden en richtlijnen en openheid rond klinisch onderzoek.

Klinisch onderzoek is een onderzoeksmethode met patiënten. Met behulp van klinisch onderzoek wordt bepaald of een geneesmiddel effectief en veilig is. Uiteraard komt de veiligheid van patiënten altijd op de eerste plaats.

Onafhankelijke gekwalificeerde partijen

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ons klinisch onderzoek met patiënten aan de hoogste ethisch geldende standaarden én onze eigen richtlijnen voldoet. Al ons wetenschappelijk onderzoek wordt beoordeeld door onafhankelijke gekwalificeerde partijen (ethische commissie/review board).

Openheid over onze successen én niet-successen

Pfizer registreert al het door Pfizer gesponsorde onderzoek en alle uitkomsten op de website clinicaltrials.gov (m.u.v. van fase 1 bij gezonde vrijwilligers). Wij vinden het namelijk zeer belangrijk dat alle resultaten van klinisch onderzoek openbaar gemaakt worden. Openheid in onze successen – én niet-successen – geven u, de maatschappij en onze aandeelhouders de informatie waar vandaag de dag vraag naar is.

Toegang klinische data

Pfizer heeft bovendien op 4 december 2013 een update van haar beleid over de toegang tot data uit klinisch onderzoek bekendgemaakt.

Deze herziening van het beleid zal de toegang tot informatie die in door Pfizer gesponsorde klinische onderzoeken is verzameld, vereenvoudigen en uitbreiden. Het herziene beleid bouwt zo voort op Pfizer's manier van delen van informatie uit klinisch onderzoek op clinicaltrials.gov.

De update is een logisch vervolg op Pfizer's lange staat van dienst rond het indienen voor publicatie van de resultaten van alle klinische interventionele studies en haar voortrekkersrol rond de inspanningen om resultaten en informatie van klinisch onderzoek beschikbaar te maken voor studiedeelnemers.

Belangrijke elementen van Pfizer's uitgebreide beleid, in werking vanaf 1 januari 2014, zijn:

  • Op INSPIIRE (iirsubmission.pfizer.com), Pfizer's openbare internetportaal voor investigator-initiated onderzoek, zal voor gekwalificeerde onderzoekers een standaardformulier en -proces te vinden zijn waarmee toegang kan worden aangevraagd tot geanonimiseerde data op patiëntniveau van door Pfizer gesponsorde onderzoeken met goedgekeurde (of niet goedgekeurde) producten/indicaties zoals geplaatst op clinicaltrials.gov en die langer dan 24 maanden afgerond zijn.
  • Een extern onafhankelijk reviewpanel zal alle door Pfizer afgewezen, of slechts gedeeltelijk goedgekeurde, aanvragen in overweging nemen en hier een definitieve beslissing over nemen.

Objectief, nauwkeurig, evenwichtig en volledig

In alle gevallen rapporteert Pfizer objectief, nauwkeurig, evenwichtig en volledig. Dit ongeacht de uitkomst van de studie of het land waarin het onderzoek is gedaan.

We werken samen met regelgevende instanties, onderzoekers en andere relevante veldpartijen om er zeker van te zijn dat de uitkomsten van klinisch onderzoek gebruikt worden ten gunste van patiënten.

15.PFE.3.269