Skip directly to content

Voordelen en risico’s

De FDA en Europese overheden zullen uitsluitend een vergunning afgeven voor het op de markt brengen van een geneesmiddel indien de voordelen van het beoogde gebruik zwaarder wegen dan de risico’s. 

Onze hoofddoelstelling is het beschikbaar stellen van werkzame geneesmiddelen aan patiënten. Hierbij zien we erop toe dat zowel artsen als patiënten volledig worden geïnformeerd over de risico’s, zodat ze samen kunnen besluiten of een bepaald geneesmiddel de beste behandelwijze is.

15.PFE.3.267