Skip directly to content

Wereldwijd een gezondere samenleving

We streven naar een positieve invloed op de gezondheid van mensen over de hele wereld. 

Pfizer investeert haar middelen – mensen, vaardigheden, kennis en geld – om voor mensen over de hele wereld die momenteel onvoldoende geholpen worden een ruimere toegang tot geneesmiddelen en een betere gezondheidszorgverstrekking te verschaffen.

Wereldwijd werken aan een gezondere samenleving.

Pfizer zet zich sterk in om te zorgen dat het overal beter gaat met de gezondheidszorg.

We streven naar een positieve invloed op de gezondheid van mensen over de hele wereld.

Pfizer investeert haar middelen – mensen, vaardigheden, kennis en geld – om voor mensen over de hele wereld die momenteel onvoldoende geholpen worden een ruimere toegang tot geneesmiddelen en een betere gezondheidszorgverstrekking te verschaffen. Zo zet Pfizer zich in om te zorgen dat patiënten wereldwijd een betere toekomst hebben. Dit doen we met verschillende programma's en initiatieven.

Verantwoordelijkheid in een veranderende samenleving

Wij passen ons aan de veranderingen in de samenleving aan, waardoor we bij kunnen dragen aan de gezondheid en het welzijn van onze wereld.
We werken aan partnerships in lokale gemeenschappen over de hele wereld om:
 • de gezondheidszorg te verbeteren;
 • de toegang tot onze geneesmiddelen te verhogen; 
 • om duurzame oplossingen te vinden voor de gezondheidsuitdagingen van vandaag en morgen.

Voortdurend herzien en verbeteren wij ook onze inspanningen om:

 • onze impact op het milieu te verminderen, om een werkomgeving van diversiteit en inclusie te koesteren;
 • op een verantwoorde manier ons werk te doen;
 • de hoogste ethische normen te handhaven, van onderzoek en ontwikkeling tot verkoop en marketing.

Onze aanpak om de toegang tot geneesmiddelen te vergroten is in lijn met de UN Millennium Development Goals. Het omvat onder andere:

 • de ontwikkeling van commercieel levensvatbare businessmodellen om in duurzame, lange termijn toegang voor achtergestelde gemeenschappen te voorzien;
 • het behoud van solide filantropische investeringen die bijdragen aan de wereldwijde capaciteit van de gezondheidszorg en patiënten bedient die nog niet zijn bereikt door onze commerciële manier van werken;
 • het samenwerken met niet-gouvernementele organisaties (ngo's), particuliere instellingen, overheden, hulporganisaties, zorgverleners en patiënten om onze speciale middelen en expertise aan te bieden.
 • Wij zullen ons in blijven zetten voor partnerships met veldpartijen, zodat we beter in staat zijn om behoeftigen beter te kunnen bedienen met levensverbeterende, commercieel levensvatbare gezondheidsoplossingen.

Wij hebben een strategische en gecoördineerde aanpak om de toegang tot geneesmiddelen en gezondheidszorg voor achtergestelde patiënten over de gehele wereld te verbeteren.

Programma's en initiatieven;

International Trachoma Initiative - partnerschap om trachoma te stoppen

Trachoma is een besmettelijke oogziekte (oogontsteking) en is in de armste regio's van de wereld de belangrijkste oorzaak van blindheid en pijn. Pfizer heeft honderden miljoenen doses van het antibioticum Zithromax® (azithromycine) verschaft om bij te dragen aan de wereldwijde campagne om tegen 2020 blindmakend trachoma uit te roeien.

Wereldwijd hebben 320 miljoen mensen het risico om trachoma op te lopen, terwijl 7 miljoen mensen lijden aan het gevorderde, blindmakende stadium van de ziekte.

Als trachoma jarenlang onbehandeld blijft, keren de oogleden naar binnen en schrapen de wimpers iedere keer bij het knipperen langs het hoornvlies, wat ondraaglijk pijn doet en leidt tot zichtverlies. Vrouwen en kinderen lijden het meest onder trachoma. De ziekte zorgt ervoor dat iedere 15 minuten een persoon blind wordt.

De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter heeft op 5 november 2013 samen met Pfizer de 15e verjaardag van het International Trachoma Initiative (ITI) gevierd. Het ITI is een onafhankelijk, non-profitprogramma dat tot doel heeft om het volksgezondheidsprobleem van de blindmakende ziekte trachoma te beëindigen.

"De Pfizer-donatie van Zithromax was van buitengewoon belang voor het onder controle brengen van trachoma en het Carter Center was blij om in landen waar trachoma op grote schaal voorkomt op te kunnen schalen om zo het geneesmiddel in de dorpen te krijgen en om aan de wereld te bewijzen dat blindmakende trachoma gestopt kan worden", aldus Jimmy Carter tijdens een viering met partners, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en medewerkers van Pfizer op het hoofdkantoor van het bedrijf in Manhattan.

Carter voegde nog toe: "De voortgang en het succes van de trachoma-campagne is iets waar elke Pfizer-collega trots op kan zijn. Door de 15-jarige samenwerking zullen miljoenen mensen wereldwijd gespaard blijven van onrecht, vernedering en pijnlijke wimpers als gevolg van het wrijven in en beschadigen van hun ogen".

"Het ITI heeft sinds 1998 in 28 landen in Afrika en Azië de distributie van het antibioticum georganiseerd", aldus Dr. Mark Rosenberg, interim director van het ITI. "Onder tientallen miljoenen mensen in armere landen, voornamelijk vrouwen en kinderen, veroorzaakt trachoma buitengewoon menselijk lijden en economische verwoesting. Het kan worden voorkomen, behandeld en uitgeroeid".

Begin 1900 kwam trachoma voor in New York. Trachoma, de belangrijkste oorzaak van besmettelijke blindheid, is in de Verenigde Staten in de jaren '70 uitgeroeid. Vandaag de dag komt trachoma nog steeds voor in 's werelds meest geïsoleerde en achtergestelde gemeenschappen.

Op 10 november 2013 is naar verwachting de 100 miljoenste, door het Carter Center ondersteunde, dosering Zithromax gedistribueerd in de Amhara regio in Ethiopië. Dit zal gebeuren tijdens een feestelijke bijeenkomst met de Ethiopische overheid, Pfizer, ITI, de Lions Clubs International Foundation and Lions of Ethiopia en andere partners. De Amhara regio wordt beschouwd als het gebied waar - meer dan waar ter wereld dan ook - trachoma veel voorkomt. Gezamenlijk werken de partners actief om te laten zien dat blindmakende trachoma ook hier bestreden kan worden.

The Carter Centre heeft ondertussen al samen met het Ministerie van Gezondheid en andere partners in Ethiopië geholpen om aan te tonen dat op de gemeenschap gerichte infrastructuren ter voorkoming van trachoma miljoenen mensen kan mobiliseren om behandeling te aanvaarden en hen tot een gedragsverandering om hun leven te verbeteren kan aanzetten. Dit zelfs in afgelegen gebieden waar er beperkte toegang is tot basale medische zorg, water en sanitair.

De internationale trachoma-campagne maakt gebruik van de SAFE-strategie om trachoma te voorkomen en te behandelen. SAFE staat voor:

 • Surgery to prevent blindness (chirurgie om blindheid te voorkomen),
 • Antibiotics to treat active infections (antibiotica om actieve infecties te behandelen), 
 • Facial cleanliness (verzorging van het gezicht) en 
 • Environmental improvements (verbetering van de leefomgeving), zoals openbare toiletten ter voorkoming van broedplaatsen van vliegen die de ziekte helpen verspreiden.

Met behulp van deze interventies zijn Ghana, Marokko, Vietnam, Iran en Gambia allemaal enorm succesvol geweest in de strijd tegen deze slopende infectie. Mali, Niger en Soedan zijn op de weg om tegen 2015 significante slagen te maken in hun strijd tegen blindmakende trachoma.

Infectious Diseases Institute - behandelcentrum voor hiv en andere infectieziekten

In 2004 hebben Pfizer, Accordia Global Health Foundation, de Makerere University, de Infectious Diseases Society of America, de Pangaea Global AIDS Foundation en andere organisaties gezamenlijk het Infectious Diseases Institute (IDI) in Kampala (Oeganda) opgericht.

Dit is een regionaal trainings-, onderzoeks- en behandelcentrum voor hiv en andere infectieziekten, gevestigd op de Makerere University in Oeganda. Het IDI is ook bezig de onderzoekscapaciteit in Afrika op te bouwen door veelbelovende nieuwe onderzoekers te koppelen aan bestaande onderzoekers uit Noord-Europa en Afrika.

Sinds 2004 zijn meer dan 6500 gezondheidszorgverleners uit 27 Afrikaanse landen opgeleid. Het centrum biedt momenteel zorg en behandeling aan meer dan 31.154 patiënten.

Diflucan Partnership Program- de kwaliteit van leven van mensen met hiv en aids verbeteren

In 2000 heeft Pfizer het Diflucan Partnership Program opgericht om de kwaliteit van leven van mensen met hiv en aids te verbeteren.

Pfizer en haar partners distribueren in ontwikkelingslanden kosteloos miljoenen behandelingen Diflucan (fluconazol) voor de behandeling van aan aids gerelateerde schimmelinfecties aan overheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Tevens verzorgt Pfizer informatiemateriaal en online trainingen om gezondheidszorgverleners te ondersteunen.

In totaal is er sinds 2000 aan meer dan 2400 instellingen (in 63 landen in Afrika, Azië, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika) medicatie geleverd met een totale waarde van 1,2 miljard dollar.

Op 1 december 2010 vierde Zuid-Afrika het feit dat het programma 10 jaar succesvol geïmplementeerd werd. In die tijd zijn er meer dan 35 miljoen doses Diflucan verspreid onder meer dan 700 deelnemende gezondheidszorginstellingen.

Donatie aan World Federation of Hemophilia

Op 24 oktober 2012 heeft de World Federation of Hemophilia (WFH) bekendgemaakt dat Pfizer meer dan 35 miljoen flacons recombinante coagulatiefactor IX heeft gedoneerd aan de WFH voor de behandeling van hemofilie-B-patiënten in achtergestelde regio's van de wereld.

Volgens de WFH kan deze donatie invloed hebben op het leven van mensen met hemofilie B in meer dan 40 landen. 

Mensen die geboren zijn met hemofilie B (Christmas-ziekte) hebben te weinig coagulatiefactor IX om bloedingen te kunnen stoppen. Recombinante (door de mens op kunstmatige wijze verkregen) coagulatiefactor IX vervangt factor IX bij hemofilie-B-patiënten zodat hun bloed kan stollen.

Malaria - de malariabehandeling verbeteren

Ongeveer de helft van de wereldbevolking loopt het risico om malaria te krijgen. Ieder jaar krijgen ongeveer 250 miljoen mensen daadwerkelijk malaria en bijna een miljoen mensen overlijdt eraan. 20 procent van de kindersterfte in Afrika wordt veroorzaakt door malaria. Iedere 30 seconden overlijdt er een Afrikaans kind aan deze ziekte. 

Pfizer zet zich in voor een platform van innovatieve, sociaal verantwoorde en commercieel levensvatbare activiteiten die helpen de malariabehandeling in Sub-Saharisch Afrika te verbeteren. 

Het platform bestaat uit drie kernelementen;

 • Het produceren en leveren van effectieve malariabehandelingen in Afrika. Pfizer heeft een bestaande portfolio van belangrijke malariageneesmiddelen. Vanuit onze productiefaciliteit in Dakar, Senegal, worden deze middelen niet alleen gemaakt maar kunnen ze ook goed gedistribueerd worden over het continent.
 • Investeren in Onderzoek & Ontwikkeling om nieuwe geneesmiddelen, waar dringend behoefte aan is, te ontwikkelen. 

Pfizer werkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en haar Special Programme for Research in Tropical Diseases (WHO/TDR) aan malaria en andere 'neglected diseases'. April 2009 hebben Pfizer en de Medicines for Malaria Venture (MMV) een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft de MMV toegang tot Pfizer's uitgebreide bibliotheek van moleculen om de ongeveer 200.000 verbindingen te testen op activiteit tegen Plasmodium Falciparum (verwekker van malaria tropica bij mensen). Dergelijke publiekprivate samenwerking op het gebied van onderzoek zijn heel belangrijk om de uitdagingen op gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te overwinnen.

 • Zorgverleners en patiënten betrekken en opleiden om snelle en effectieve behandeling van malaria te verbeteren.

Pfizer werkt samen met toonaangevende niet-gouvernementele organisaties (ngo's) om veelbelovende interventies te vinden die het gebruik en effectiviteit van malariabehandelingen verbeteren. Tijdens de Clinton Global Initiative in 2006 heeft Pfizer een vijfjarig programma geïntroduceerd (2007-2012). Mobilize Against Malaria richt zich op het verbeteren van toegang om sneller en effectiever te behandelen, het voorkomen van besmetting en het verspreiden van malaria door het verbeteren van het herkennen van de symptomen, behandeling en verwijzen door middel van lokale basistraining, opleiding en bewustwording.

15.PFE.3.268